You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Chr. Hansen е международна биотехнологична компания, която доставя натурални ингредиенти за хранително-вкусовата, фармацевтичната и селскостопанската индустрии.
Малолактични бактерии за вино

Характеристики на продуктовата гама бактерии Viniflora® за малолактичната ферментация:

Бактериите Viniflora® са в готов вид за директна инокулация в бъчви или резервоари. Не се изисква рехидратация или аклиматизация. Прякото инокулиране се постига чрез висока концентрация на активни клетки. Това води до значително намаляване на разходите за винарни и обяснява защо бактериите или дрождите за директна инокулация имат превъзходство при разходите в употреба в сравнение с останалите продукти без директно засяване или с разходите за отстраняване на проблеми, причинени от спонтаннна малолактична ферментация.

Бактериите Viniflora® са внимателно подбрани, за да не продуцират биогенни амини (напр. хистамин) по време на малолактична ферментация. Това е едно голямо преиущество както за винарите, така и за потребителите спрямо местната малолактична флора.

Дрожди 'non Saccharomyces cerevisiae'

Гамата ни от специални дрожди придава отличителен характер на вината, спомагайки на винопроизводителите да диференцират виното си от това на останалите.

Chr. Hansen е първата компания инвестирала в проучване и разработване на преспективната област на видовете 'non Saccharomyces cerevisiae' при производството на вино. Продуктите ни са резултат от търпелива и грижлива работа, извършена от виноизследователския ни екип, в проучване на присъстващите щамове дрожди във виното и гроздовата мъст и правилния подбор на най-добрите от тях.

В момента има 110  гости и няма потребители и в сайта